Tekst en Cultuur | Over mij en mijn werk

Ik ben Margriet Agricola, werkzaam als zelfstandig vertaler en auteur, en jarenlang coördinator geweest van het ´stedelijk´ museum in mijn woonplaats Sloten.

Achtergrond

Na mijn studie Piano en Koordirectie heb ik jarenlang gewerkt als pianodocent en deel uitgemaakt van het beroemde kamerkoor Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss. Voor dit ensemble verzorgde ik ook jarenlang de productie en schreef ik programmatoelichtingen. Ondertussen studeerde ik Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, met bijvakken Filosofie en Publiekgericht schrijven en specialisatie Moderne Westerse Letterkunde.

Tekst en cultuur

Met die conservatoriumachtergrond is klassieke muziek natuurlijk een specifieke vertaaldeskundigheid, maar in de loop der tijd is dat vanuit een tomeloze interesse voor uiteenlopende onderwerpen uitgebreid tot onder meer geschiedenis en filosofie. Met die bagage verzorg ik uiteenlopende schrijf-, vertaal- en redactiewerkzaamheden voor onder meer onderstaande culturele of onderwijs-instellingen.

In december 2017 is bij Athenaeum mijn vertaling verschenen van Galilei's brief aan groothertogin Christina, in een bundel samen met Steven van Impe's vertaling van Sidereus nunicus ('Bericht van de sterren'). Albert van Helden en ik schreven er ook de toelichtende paragrafen bij.  (Lees er hier meer over.)

Vormgeving

Gaandeweg heb ik mij ook bekwaamd in vormgeving, en inmiddels heb ik al heel wat affiches, websites en programmboekjes gemaakt. Ik geniet ervan als er een beroep wordt gedaan op mijn inventiviteit, en ik vind vooral de combinatie van organisatie, vormgeving, techniek en inhoud uitermate boeiend.

Flyer symposium UvH

Museum

Dat komt ook goed van pas in mijn baan als coördinator van het 'stedelijk' museum in mijn woonplaats Sloten, waarvoor ik ook een aantal cultuurhistorische tentoonstellingen heb gemaakt die stuk voor stuk goed ontvangen zijn, bijvoorbeeld over het adellijk geslacht Van Harinxma thoe Slooten, waarvan de stamvader Haring Donia beschouwd kan worden als de stichter van Sloten. Hieronder de stamboom: van circa 1300 tot halverwege de vorige eeuw. 

Het geslacht Van Harinxma thoe Slooten 1200bt

Ook de tentoonstellingen over de oorlogsjaren en de jaren '60 in Sloten waren een succes, niet in de laatste plaats dankzij de inzet van veel vrijwilligers en inwoners die verhalen en materiaal beschikbaar gesteld hebben.

Projecten en fondsenwerving

Voor de herinrichting van Museum Sloten heb ik de voorbereidende research gedaan en de resultaten beschreven en samengevat voor het team van herinrichtingers. Vervolgens  heb ik in samenwerking met hen het projectplan geschreven voor de fondsenwerving en daarna ook een substantiele deel van de fondsenwerving voor mijn rekening genomen.  Momenteeel worden de plannen uitgewerkt, en de herinrichting zelf is voorzien voor winter 2022-2023.

Je ziet: ik vind heel veel dingen interessant en boeiend, ik duik graag de diepte in en ik hou van hard werken

DOWNLOAD CV

Referenties

 • Over deze reviews:
  Ik val mijn opdrachtgevers niet lastig met verzoeken om beoordelingen.
  Veel prettiger en ook sprekender vind ik het om u te laten delen
  in wat zij mij spontaan laten weten naar aanleiding van mijn werk.
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Agricola, Van Helden en Van Impe plaatsen 'Bericht van de sterren' op voorbeeldige wijze in zijn historische context.'
  (recensie van Marnix Verplancke in de Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen, 20 december 2017)
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Galilei's glanzende volzinnen werden door haar in even zo vloeiend Nederlands omgezet.'
  (recensie van een lezer op bol.com)
 • Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Ik vind het resultaat geweldig, zowel de vertalingen als de omringende in- en uitluidende commentaren, het vele werk voor alle nauwkeurige voetnoten enz.'
  (mail van een lezer, 21 december 2017)
 • Tentoonstelling 'Beperkt en geknot' over het dagelijks leven in Sloten tijdens de tweede wereldoorlog
  'Dit is echt een hele mooie WO-2 expositie. Geeft de sfeer van de bezettingsjaren weer, echt beklemmend! Mijn complimenten voor de bouwer!'
  (Ab Troen-Borst van Beeldbank WO2 in het gastenboek bij de tentoonstelling, 2015)
 • Fabel en geschiedenis. Beschouwingen over de kerststal (vertaling Italiaans essay van Giorgio Agamben)
  'Had ik je al laten weten dat ik je vertaling van Agamben buitengewoon knap en goed vind?'
  (Mail van de uitgever van Feit & Fictie)
 • Boventiteling bij 'Orfeo - je suis mort en arcadie' door Theâtre des bouffes du nord uit Parijs
  'Wat een bijzonder mooie en precieze vertaling heb je daar van gemaakt, werkelijk een groot plezier om te lezen.
  Een waar genoegen om met je te werken!' (Erik Borgman, boventitelaar, maart 2018)
 • Hitler: Vergelding, Ian Kershaw (vertaald uit het Engels)
  'De vertaling is ronduit schitterend. Geen spoor van Engelse zinsconstructies, een rijke taal. Kortom uitstekende kwaliteit.'
  (mail van lezer Karel Colpaert aan de uitgever)
 • Toelichting van theatermaker Heiner Müller bij Quartett (vertaald uit het Duits)
  'Dank Margriet. Wat werk jij eigenlijk ontzettend snel. Echt heel fijn om met jou samen te werken en we zijn blij met je werk.'
  (Erna Theys, print en publishing Holland Festival)
 • Boventiteling voor La fureur de ce que je pense van de Canadese regisseur Marie Brassard
  'Wow, the translation is soooo beautiful. I haven't been able to go over everything but from what I have seen it is fantastic, so moving.'
  (Gezelschap Infrarouge, september 2018)
 • Beoordeling en correctie van een google-vertaling Italiaans-Engels voor Muse Translations
  'Zeer bedankt Margriet voor je grondige werk! Heel interessant ook.'
  (Caecile de Hoog, oktober 2021)
 • Vertaling studiegidsen
  'Veel dank voor je scherpe en kritische blik bij het vertalen.'
  (Koen Voors van het Conservatorium van Amsterdam, februari 2022)
 • Boventitels voor 'l'Olivier' van Ibn Al Malik
  Bedankt voor je vertaling. Ik heb net al je notes gelezen, bijzonder interessant. Het fijne is dat je - met name door de notes - de verbeeldingswereld van een kunstenaar als Malik alweer wat beter leert kennen na zijn Jeune Noir. ... En verder heb ik weer een hoop bijgeleerd over het enorme nut van onderzoek doen naar de achtergrond van een tekst. Bedankt om me daar (opnieuw) aan te herinneren. (Erik Borgmans, Holland Festival 2022)
 • Vertaling 'Hitler - Hubris' van Ian Kershaw (1999)
  'Zeer goed vertaald' (Johannes Houwink ten Cate - wetensch. medewerker Oorlogsdocumentatie Historisch Boekblad 2001)
  'Over de vertaling niets dan lof. Prachtig Nederlands, zeer goed leesbaar.' (uit mail aan uitgever van Jan Melief, 2001)
 • Vertaling Liner Notes bij CD van Musica Elegentia (2023)
  'Margriet, wat heb je ongelofelijk goed werk verricht, ik ben onder de indruk!... Wat ben jij toch heerlijk grondig!' (mail van Caecile de Hoog, Muse Translations, 2023)