Tekst en Cultuur | Redactie

Ik kan het me voorstellen: je bent een expert in je vak, je hebt wat te vertellen, kennis die je wilt delen, maar hoe krijg je dat goed op papier? Misschien heb je al een tekst liggen die wel wat strakker en duidelijker kan, en dat je dit leest, betekent wellicht dat je op zoek bent naar iemand die je daarbij kan helpen. En dat kan ik: ik kan je betoog verhelderen, ordenen, aanvullen, of juist ontdoen van alles wat eerder verwarrend werkt dan dat het bijdraagt aan een goed begrip van de tekst. 

Auteursbegeleiding

Auteursbegeleiding gebeurt een stadium eerder. Het is soms verstandig om al meteen aan het begin van het schrijfproces - dus nog voordat er een letter op papier staat - iemand in de arm te nemen die je helpt je gedachten en ideeën te ordenen, of het nu gaat om een eenvoudige brochure, een (wetenschappelijk) artikel of een studieboek. Ik help je een opzet te maken die je structuur biedt bij het schrijven. Natuurlijk help ik je dan vervolgens ook met de tekst zelf. 

Lay-out en opmaak

Ik ben goed thuis in lay-out: met een goede lay-out kan ik je tekst niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook leesbaarder. Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit een brochure voor docenten in de natuur- en techniekvakken. De auteurs hebben geconstateerd dat er veel te winnen is met aandacht voor de specifieke taal waarvan die vakken zich bedienen. Met name het formuleren van vakmatige redeneringen blijkt moeilijk voor leerlingen, maar bij toetsen en examens wordt dat wel van ze verwacht. De auteurs geven handreikingen en werkvormen waarmee leerlingen zich de taal van die schoolvakken eigen kunnen maken. Dit stukje is afkomstig uit het inleidende hoofdstuk waarin een aantal taalkundige begrippen worden uitgelegd.

Links de tekst en de lay-out zoals die was aangeleverd, rechts de geredigeerde tekst in een heldere lay-out. 

Voorbeeld geredigeerd door Margriet Agricola

Een uitgebreider (anoniem) voorbeeld van een tekst vóór en na redactie kan ik je op aanvraag toesturen. Je kunt ook de referenties lezen. Onderaan deze pagina staan enkele reacties van auteurs op door mij geredigeerde kopij.

Referenties

 • Over deze reviews:
  Ik val mijn opdrachtgevers niet lastig met verzoeken om beoordelingen.
  Veel prettiger en ook sprekender vind ik het om u te laten delen
  in wat zij mij spontaan laten weten naar aanleiding van mijn werk.
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Agricola, Van Helden en Van Impe plaatsen 'Bericht van de sterren' op voorbeeldige wijze in zijn historische context.'
  (recensie van Marnix Verplancke in de Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen, 20 december 2017)
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Galilei's glanzende volzinnen werden door haar in even zo vloeiend Nederlands omgezet.'
  (recensie van een lezer op bol.com)
 • Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Ik vind het resultaat geweldig, zowel de vertalingen als de omringende in- en uitluidende commentaren, het vele werk voor alle nauwkeurige voetnoten enz.'
  (mail van een lezer, 21 december 2017)
 • Tentoonstelling 'Beperkt en geknot' over het dagelijks leven in Sloten tijdens de tweede wereldoorlog
  'Dit is echt een hele mooie WO-2 expositie. Geeft de sfeer van de bezettingsjaren weer, echt beklemmend! Mijn complimenten voor de bouwer!'
  (Ab Troen-Borst van Beeldbank WO2 in het gastenboek bij de tentoonstelling, 2015)
 • Fabel en geschiedenis. Beschouwingen over de kerststal (vertaling Italiaans essay van Giorgio Agamben)
  'Had ik je al laten weten dat ik je vertaling van Agamben buitengewoon knap en goed vind?'
  (Mail van de uitgever van Feit & Fictie)
 • Boventiteling bij 'Orfeo - je suis mort en arcadie' door Theâtre des bouffes du nord uit Parijs
  'Wat een bijzonder mooie en precieze vertaling heb je daar van gemaakt, werkelijk een groot plezier om te lezen.
  Een waar genoegen om met je te werken!' (Erik Borgman, boventitelaar, maart 2018)
 • Hitler: Vergelding, Ian Kershaw (vertaald uit het Engels)
  'De vertaling is ronduit schitterend. Geen spoor van Engelse zinsconstructies, een rijke taal. Kortom uitstekende kwaliteit.'
  (mail van lezer Karel Colpaert aan de uitgever)
 • Toelichting van theatermaker Heiner Müller bij Quartett (vertaald uit het Duits)
  'Dank Margriet. Wat werk jij eigenlijk ontzettend snel. Echt heel fijn om met jou samen te werken en we zijn blij met je werk.'
  (Erna Theys, print en publishing Holland Festival)
 • Boventiteling voor La fureur de ce que je pense van de Canadese regisseur Marie Brassard
  'Wow, the translation is soooo beautiful. I haven't been able to go over everything but from what I have seen it is fantastic, so moving.'
  (Gezelschap Infrarouge, september 2018)
 • Beoordeling en correctie van een google-vertaling Italiaans-Engels voor Muse Translations
  'Zeer bedankt Margriet voor je grondige werk! Heel interessant ook.'
  (Caecile de Hoog, oktober 2021)
 • Vertaling studiegidsen
  'Veel dank voor je scherpe en kritische blik bij het vertalen.'
  (Koen Voors van het Conservatorium van Amsterdam, februari 2022)
 • Boventitels voor 'l'Olivier' van Ibn Al Malik
  Bedankt voor je vertaling. Ik heb net al je notes gelezen, bijzonder interessant. Het fijne is dat je - met name door de notes - de verbeeldingswereld van een kunstenaar als Malik alweer wat beter leert kennen na zijn Jeune Noir. ... En verder heb ik weer een hoop bijgeleerd over het enorme nut van onderzoek doen naar de achtergrond van een tekst. Bedankt om me daar (opnieuw) aan te herinneren. (Erik Borgmans, Holland Festival 2022)
 • Vertaling 'Hitler - Hubris' van Ian Kershaw (1999)
  'Zeer goed vertaald' (Johannes Houwink ten Cate - wetensch. medewerker Oorlogsdocumentatie Historisch Boekblad 2001)
  'Over de vertaling niets dan lof. Prachtig Nederlands, zeer goed leesbaar.' (uit mail aan uitgever van Jan Melief, 2001)
 • Vertaling Liner Notes bij CD van Musica Elegentia (2023)
  'Margriet, wat heb je ongelofelijk goed werk verricht, ik ben onder de indruk!... Wat ben jij toch heerlijk grondig!' (mail van Caecile de Hoog, Muse Translations, 2023)