Rossignolet du bois

Kleine wilde nachtegaal, 2009, Holland Festival

Bij de vertaling van liedteksten voor programmaboekjes komt het erop aan zo letterlijk mogelijk te vertalen. Het publiek moet immers de tekst kunnen volgen. Maar het blijft natuurlijk poëzie (meestal), en de uitdaging is dan om ook te vertaling poëtisch te houden door toch in ieder geval metrum of alliteratie te behouden, en als het even kan ook ritme . Om het dan ook nog op rijm te krijgen is vaak lastig, maar soms lukt dat ook nog aardig. 
Tekst Rossignol appels  De wilde nachtegaal

Rossignolet du bois,
rossignolet sauvage,
apprends-moi ton langage,
apprends-moi-z à parler,
apprends-moi la manière
comment il faut aimer.

Kleine wilde nachtegaal,
kleine vogel van het bos,
leer mij toch op welke wijze
men een meisje minnen moet,
leert u mij uw mooie liedjes,
leer mij hoe men zoiets doet.

Comment il faut aimer
je m'en vais vous le dire,
faut chanter des aubades
deux heures apres minuit,
faut lui chanter: 'La belle,
c'est pour vous rejouir'.

Hoe men 't beste kan beminnen
zal ik u gaarne openbaren:
men kan het best aubades brengen
twee uur na´t midden van de nacht,
en dan moet men zingen: schone
´k hoop dat u smachtend op mij wacht.

On m'avait dit, la belle
que vous avez des pommes,
des pommes de renettes
qui sont dans vot' jardin.
Permettez-moi, la belle,
que j'y mette-la main.

Men heeft mij over u verteld,
uw mooie appeltjes geroemd;
die kostelijke appeltjes
in uw tuintje naar men zegt,
sta toch toe, o schone, dat
de zanger daar zijn hand op legt.

Non, je ne permettrai pas
que vous touchiez mes pommes,
prenez d'abord la lune
et le soleil en main,
puis vous aurez les pommes
qui sont dans mon jardin.

Nee, ik sta u echt niet toe
dat u mijn appeltjes beroert,
plukt u eerst de volle maan
en de zon maar in uw mand,
want pas dan krijgt u de appels
uit mijn tuintje in uw hand.

Referenties

 • Over deze reviews:
  Ik val mijn opdrachtgevers niet lastig met verzoeken om beoordelingen.
  Veel prettiger en ook sprekender vind ik het om u te laten delen
  in wat zij mij spontaan laten weten naar aanleiding van mijn werk.
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Agricola, Van Helden en Van Impe plaatsen 'Bericht van de sterren' op voorbeeldige wijze in zijn historische context.'
  (recensie van Marnix Verplancke in de Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen, 20 december 2017)
 • Over Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Galilei's glanzende volzinnen werden door haar in even zo vloeiend Nederlands omgezet.'
  (recensie van een lezer op bol.com)
 • Kijker, Kerk en kosmos: Galilei's 'Bericht van de sterren' en zijn 'Brief aan groothertogin Christina' (uit het Italiaans)
  'Ik vind het resultaat geweldig, zowel de vertalingen als de omringende in- en uitluidende commentaren, het vele werk voor alle nauwkeurige voetnoten enz.'
  (mail van een lezer, 21 december 2017)
 • Tentoonstelling 'Beperkt en geknot' over het dagelijks leven in Sloten tijdens de tweede wereldoorlog
  'Dit is echt een hele mooie WO-2 expositie. Geeft de sfeer van de bezettingsjaren weer, echt beklemmend! Mijn complimenten voor de bouwer!'
  (Ab Troen-Borst van Beeldbank WO2 in het gastenboek bij de tentoonstelling, 2015)
 • Fabel en geschiedenis. Beschouwingen over de kerststal (vertaling Italiaans essay van Giorgio Agamben)
  'Had ik je al laten weten dat ik je vertaling van Agamben buitengewoon knap en goed vind?'
  (Mail van de uitgever van Feit & Fictie)
 • Boventiteling bij 'Orfeo - je suis mort en arcadie' door Theâtre des bouffes du nord uit Parijs
  'Wat een bijzonder mooie en precieze vertaling heb je daar van gemaakt, werkelijk een groot plezier om te lezen.
  Een waar genoegen om met je te werken!' (Erik Borgman, boventitelaar, maart 2018)
 • Hitler: Vergelding, Ian Kershaw (vertaald uit het Engels)
  'De vertaling is ronduit schitterend. Geen spoor van Engelse zinsconstructies, een rijke taal. Kortom uitstekende kwaliteit.'
  (mail van lezer Karel Colpaert aan de uitgever)
 • Toelichting van theatermaker Heiner Müller bij Quartett (vertaald uit het Duits)
  'Dank Margriet. Wat werk jij eigenlijk ontzettend snel. Echt heel fijn om met jou samen te werken en we zijn blij met je werk.'
  (Erna Theys, print en publishing Holland Festival)
 • Boventiteling voor La fureur de ce que je pense van de Canadese regisseur Marie Brassard
  'Wow, the translation is soooo beautiful. I haven't been able to go over everything but from what I have seen it is fantastic, so moving.'
  (Gezelschap Infrarouge, september 2018)
 • Beoordeling en correctie van een google-vertaling Italiaans-Engels voor Muse Translations
  'Zeer bedankt Margriet voor je grondige werk! Heel interessant ook.'
  (Caecile de Hoog, oktober 2021)
 • Vertaling studiegidsen
  'Veel dank voor je scherpe en kritische blik bij het vertalen.'
  (Koen Voors van het Conservatorium van Amsterdam, februari 2022)
 • Boventitels voor 'l'Olivier' van Ibn Al Malik
  Bedankt voor je vertaling. Ik heb net al je notes gelezen, bijzonder interessant. Het fijne is dat je - met name door de notes - de verbeeldingswereld van een kunstenaar als Malik alweer wat beter leert kennen na zijn Jeune Noir. ... En verder heb ik weer een hoop bijgeleerd over het enorme nut van onderzoek doen naar de achtergrond van een tekst. Bedankt om me daar (opnieuw) aan te herinneren. (Erik Borgmans, Holland Festival 2022)
 • Vertaling 'Hitler - Hubris' van Ian Kershaw (1999)
  'Zeer goed vertaald' (Johannes Houwink ten Cate - wetensch. medewerker Oorlogsdocumentatie Historisch Boekblad 2001)
  'Over de vertaling niets dan lof. Prachtig Nederlands, zeer goed leesbaar.' (uit mail aan uitgever van Jan Melief, 2001)
 • Vertaling Liner Notes bij CD van Musica Elegentia (2023)
  'Margriet, wat heb je ongelofelijk goed werk verricht, ik ben onder de indruk!... Wat ben jij toch heerlijk grondig!' (mail van Caecile de Hoog, Muse Translations, 2023)