Skip to main content

Tekst en Cultuur | Kennismakingsaanbod

Ter kennismaking verzorg ik eenmalig gratis een vertaling of redactie vaneen tekst van maximaal ca. 500 woorden,die best lastig mag zijn, en die ik dan zo snel mogelijk verzorg.

Als het een langere of dringende tekst betreft, kunnen we ter kennismaking ook tot een andere voordelige afspraak komen.

Mail uw tekst